uśmiechnięci młodzi ludzie

Prowadzę warsztaty i zajęcia psychoedukacyjne rozwijające umiejętności komunikacyjne i interpersonalne wśród różnych grup zarówno dorosłych jak i dzieci i młodzieży.

Mam bogate doświadczenie w prowadzeniu zajęć psychoedukacyjnych w szkołach w tym także wśród słuchaczy szkoły policealnej.

Chętnie współpracuję z osobami, które pragną pogłębić swoje umiejętności społeczne lub potrzebują pokonać przeszkody psychologiczne.