DAJ SOBIE SZANSĘ NA LEPSZE ŻYCIE

Doświadczasz lęku? Przeżywasz smutek? Znalazłeś się w sytuacji kryzysowej? A może potrzebujesz wsparcia w rozwoju osobistym? Nie zwlekaj, sięgnij po pomoc.

Psychoterapia Integratywna

Jest metodą leczenia, formą profesjonalnej pomocy adresowaną do osób doznających cierpienia, dyskomfortu, frustracji z powodu różnego rodzaju trudności natury psychicznej.

Łączy w sobie metody pracy terapeutycznej pochodzące z różnych kierunków, m.in. z nurtu systemowego, psychodynamicznego, terapii poznawczo-behawioralnej, terapii ericksonowskiej, Gestalt, a także pracy z ciałem, mindfulness.

Psychoterapia integratywna jest procesem prowadzącym do lepszego samopoczucia, nabycia umiejętności radzenia sobie z napięciem wewnętrznym. Wspiera dążenia do odnalezienia spokoju i radości w życiu. Powoduje widoczną poprawę w codziennym funkcjonowaniu i wzrost jakości życia poprzez dochodzenie do źródeł trudności, powtarzających się schematów i nieadaptacyjnych zachowań. Pomaga w zawieraniu, podtrzymywaniu dobrych relacji z innymi, budowaniu szczęśliwych związków, opartych na miłości, wzajemnym szacunku.

Informacje szczegółowe

Celem psychoterapii może być poprawa kondycji psychicznej, zmniejszanie objawów powodujących cierpienie psychiczne lub ich całkowite wyeliminowanie poprzez wprowadzenie zmian w sposobie przeżywania, spostrzegania, myślenia o sobie i świecie, wzrost energii życiowej i osiągnięcie spełnienia w życiu.

Pierwsze spotkania mają formę konsultacji (1-3 spotkania) podczas, których następuje określenie obszarów trudności, planowanie najlepszej formy pomocy prowadzącej do ich skutecznego rozwiązania. Co wiąże się z uzgodnieniem kontraktu terapeutycznego, określającego ilości spotkań, ich częstotliwości, koszt, zasady, warunki uczestnictwa i odwoływania sesji.

Wizyty umawiane są po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym. Sesja terapeutyczna trwa 50 min. i odbywa się w ustalonych terminach.

Zakończenie terapii następuje w momencie gdy osoba uzna, że wyznaczone cele zostały osiągnięte, zadania zrealizowane a problemy rozwiązane.

Akceptacja, Zrozumienie, Szacunek = poczucie bezpieczeństwa