Siła psychiki, natura, motywacje i dążenia człowieka stanowią przedmiot moich zainteresowań.
Oferuję wsparcie w chwilach kryzysu życiowego, osobom doświadczającym trudności emocjonalnych, wynikających ze stanów lękowych, obniżonego nastroju, depresji czy też z problemów w budowaniu satysfakcjonujących relacji i więzi z innymi ludźmi.

Prowadzę psychoterapię indywidualną dorosłych. W pracy terapeutycznej stosuję podejście integratywne, korzystając z różnych nurtów psychoterapii.

Dostosowuję terapię do doświadczenia życiowego osoby, jej spojrzenia na siebie i rzeczywistość, a także do posiadanych przez nią umiejętności i zasobów psychicznych. Aktywnie towarzyszę w poszukiwaniu rozwiązań, odkrywaniu nowych możliwości w dążeniu do zmiany życia, poprawy funkcjonowania czy powrotu do zdrowia.

Poza wiodącymi studiami z psychologii, ukończyłam studia podyplomowe z interwencji kryzysowej oraz 4-letnie Studium Psychoterapii Integratywnej. Jestem Certyfikowanym Psychoterapeutą PTPI, posiadam Europejski Certyfikat Psychoterapeuty (ECP) wydawany przez EAP.

Umiejętności zawodowe doskonaliłam poprzez udział w szkoleniach w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej tj.:

 • Diagnoza kliniczna DSM-IV-TR i nowości w DSM-5 (kurs podstawowy i zaawansowany)
 • Integratywna psychoterapia zaburzeń depresyjnych
 • Integratywna psychoterapia zaburzeń lękowych
 • Integratywna psychoterapia krótkoterminowa
 • Praca nad traumą z zastosowaniem Bilateralnej Stymulacji
 • Praca z ciałem w zdrowieniu i osobistej przemianie stopień I i stopień zaawansowany
 • Hipnoza kliniczna  (kurs podstawowy i zaawansowany)

Odbyłam również szkolenia z zakresu:

 • Podejścia behawioralno-poznawczego w psychoterapii prowadzonego przez Ośrodek Psychoterapii Systemowej w Krakowie
 • Pracy w oparciu o podejścia skoncentrowane na rozwiązaniach
 • Dialogu motywującego
 • Problematyki pomocy osobom doznającym przemocy
 • Problematyki wsparcia dla osób stosujących przemocy

Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.