Psychoterapia pozwala na:

  • Poznanie, zrozumienie i akceptację siebie, wzrost poczucia własnej wartości, szacunku do siebie i innych
  • Wewnętrzny spokój, harmonię i dobrostan psychofizyczny
  • Lepsze zrozumienie innych i bardziej satysfakcjonujące relacje rodzinne, społeczne i zawodowe
  • Pokonywanie wewnętrznych barier ograniczających rozwój
  • Uczenie się nowych umiejętności
  • Budowanie psychicznej integracji
  • Rozwój osobisty i samorealizację
  • Większą świadomość własnych uczuć, potrzeb oraz zdolność do ich zaspokajania
  • Wzrost witalności i siły psychicznej