Psychoterapię warto podjąć m.in. w przypadku:

 • stanów depresyjnych, lękowych czy zaburzeń nerwicowych
 • zaburzeń jedzenia (tj. anoreksja, bulimia i inne)
 • schizofrenii
 • sytuacji kryzysowych (żałoba, ciężka choroba, wypadek, rozpad związku, strata: dziecka, współmałżonka, osoby bliskiej, utrata pracy)
 • niskiej samooceny (brak wiary w siebie i swoje możliwości, niechęci do podejmowania inicjatyw)
 • trudności w relacjach z innymi (brak umiejętności komunikacyjnych, rozwiązywania konfliktów, asertywności)
 • doświadczania przemocy (fizycznej, psychicznej itp.) lub bycia jej sprawcą
 • trudności wiążących się z wejściem w nowy etap życia (dorastanie, małżeństwo, rodzicielstwo)
 • ostrej reakcji na stres
 • zaburzeń snu i łaknienia
 • zaburzeń zachowania (agresja, kradzieże, )
 • depresji młodzieńczej i obniżonego nastroju
 • trudności wychowawczych
 • zaburzeń związanych z uzależnieniami od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, hazardu itp.
 • współuzależnienia, DDA
 • mobbingu
 • wypalenia zawodowego.