Częstotliwość spotkań prowadzonych w ramach psychoterapii  jest kwestią mocno zindywidualizowaną, zależącą głównie od potrzeb osoby i charakteru zgłaszanych trudności.  To zwykle jedno lub dwa spotkania w tygodniu.