Celem psychoterapii może być poprawa kondycji psychicznej, zmniejszanie objawów powodujących cierpienie psychiczne lub ich całkowite wyeliminowanie poprzez wprowadzenie zmian w sposobie przeżywania, spostrzegania, myślenia o sobie i świecie, wzrost energii życiowej i osiągnięcie spełnienia w życiu.

Pierwsze spotkania mają formę konsultacji (1-3 spotkania) podczas, których następuje określenie obszarów trudności, planowanie najlepszej formy pomocy prowadzącej do ich skutecznego rozwiązania. Co wiąże się z uzgodnieniem kontraktu terapeutycznego, określającego ilości spotkań, ich częstotliwości, koszt, zasady, warunki uczestnictwa i odwoływania sesji.

Wizyty umawiane są po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym. Sesja terapeutyczna trwa 50 min. i odbywa się w ustalonych terminach.

Zakończenie terapii następuje w momencie gdy osoba uzna, że wyznaczone cele zostały osiągnięte, zadania zrealizowane a problemy rozwiązane.