Oferuję pomoc w leczeniu zaburzeń nerwicowych, zaburzeń odżywiania, stanów lękowych i depresji, wspieram w sytuacjach kryzysów życiowych oraz w szeroko rozumianym rozwoju osobistym. Pomagam w budowaniu poczucia własnej wartości, pewności siebie, rozwijaniu umiejętności radzenia sobie ze stresem, wstydem czy nieśmiałością.

Osobom doświadczającym trudności i cierpienia oferuję wiedzę i doświadczenie. Wspieram w odzyskiwaniu równowagi, siły i spokoju, wzmacniając ich poczucie własnej wartości, dążąc do tego by mogli mieć satysfakcjonujące życie prywatne i zawodowe.

Pomagam w świadomym dokonywaniu wyborów, podejmowaniu decyzji a także we własnym rozwoju przez zwiększenie wglądu w swoje możliwości oraz ograniczenia.

Kładę nacisk na profesjonalizm i wysoką jakość świadczonych usług.

Zajmuję się pomocą psychologiczną i psychoterapią:

  • Zaburzeń nastroju i depresji
  • Kryzysów egzystencjalnych (tj. utrata sensu życia, bezradność, obawa o przyszłość, poczucie osamotnienia)
  • Zaburzeń lękowych, doświadczeń traumatycznych i ostrą reakcją na stres (PTSD)
  • Długotrwałą żałobą po stracie bliskiej osoby (śmierć/rozstanie z partnerem, rozpad związku)
  • Zaburzeń osobowości
  • Nadmiernego poczucia winy, wstydu
  • Trudności w kontaktach z innymi (partnerem, rodziną)
  • Trudności w rozpoznawaniu i przeżywaniu emocji
  • Trudności w opanowaniu ryzykownych zachowań
  • Dolegliwości psychosomatycznych
  • Bezsenności
  • Wypalenia zawodowego
  • Mobbingu