Oferuję pomoc w leczeniu zaburzeń nerwicowych, zaburzeń odżywiania, stanów lękowych i depresji, wspieram w sytuacjach kryzysów życiowych oraz w szeroko rozumianym rozwoju osobistym. Pomagam w budowaniu poczucia własnej wartości, pewności siebie, rozwijaniu umiejętności radzenia sobie ze stresem, wstydem czy nieśmiałością.

Osobom doświadczającym trudności i cierpienia oferuję wiedzę i doświadczenie. Wspieram w odzyskiwaniu równowagi, siły i spokoju, wzmacniając ich poczucie własnej wartości, dążąc do tego by mogli mieć satysfakcjonujące życie prywatne i zawodowe.

Pomagam w świadomym dokonywaniu wyborów, podejmowaniu decyzji a także we własnym rozwoju przez zwiększenie wglądu w swoje możliwości oraz ograniczenia.

Kładę nacisk na profesjonalizm i wysoką jakość świadczonych usług.

Prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych zmagających się z:

  • Zaburzeniami nastroju i depresji
  • Kryzysem egzystencjalnym (tj. utrata sensu życia, bezradność, obawa o przyszłość, poczucie osamotnienia)
  • Zaburzeniami lękowymi, doświadczeniami traumatycznymi i ostrą reakcją na stres (PTSD)
  • Długotrwałą żałobą po stracie bliskiej osoby (śmierć/rozstanie z partnerem, rozpad związku)
  • Zaburzeniami osobowości
  • Nadmiernym poczuciem winy, wstydu
  • Trudnościami w kontaktach z innymi (partnerem, rodziną)
  • Trudnościami w rozpoznawaniu i przeżywaniu emocji
  • Trudnościami w opanowaniu ryzykownych zachowań
  • Dolegliwościami psychosomatycznymi
  • Bezsennością
  • Wypaleniem zawodowym
  • Mobbingiem