W ramach prowadzonej działalności oferuję poradnictwo i konsultacje psychologiczne, których celem jest udzielenie doraźnej  pomocy i wsparcia psychologicznego.

Konsultacje nie są właściwą psychoterapią, aczkolwiek mogą przynieść ulgę i poprawę samopoczucia, kończąc się wybraniem najlepszej formy pomocy (psychoterapia indywidualna, grupowa, wsparcie psychologiczne) dla zgłaszającej się osoby i ustaleniem celów oraz zasad dalszej współpracy. Obejmują od jedno do trzech spotkań, odbywających się w bezpiecznych warunkach.

Poradnictwo i konsultacje psychologiczne polecane są również osobom poszukującym najlepszych rozwiązań posiadanych problemów czy zainteresowanych uzyskaniem pomocy dla swoich bliskich.