PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA Dorosłych

Jest metodą leczenia, formą profesjonalnej pomocy osobie cierpiącej z powodu różnego rodzaju trudności natury psychicznej. W trakcie, której terapeuta towarzyszy klientowi w poznawaniu swojego wewnętrznego świata, w dochodzeniu do źródeł trudności mających miejsce w jego życiu, powtarzających się schematów i nieadaptacyjnych zachowań, nie sprzyjających budowaniu oraz podtrzymywaniu dobrych  relacji z innymi, stanowiących źródło dyskomfortu i frustracji.

Celem psychoterapii jest zmniejszanie objawów powodujących cierpienie psychiczne lub ich całkowite wyeliminowanie poprzez wprowadzenie zmian w sposobie przeżywania, spostrzegania i myślenia o sobie i świecie przez klienta.

Psychoterapia indywidualna to proces prowadzący do lepszego samopoczucia, nabycia umiejętności radzenia sobie ze stresem, odnalezienie spokoju i radości w życiu, powodujący widoczną poprawę w codziennym funkcjonowaniu i wzrost jakości życia.

Może z niej skorzystać każda osoba wyrażająca chęć zmiany w życiu. Wizyty umawiane są po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym lub mailowym. Sesja terapeutyczna trwa 50 min. i odbywa się w ustalonych terminach.