Terapia obejmuje 10 do 12 spotkań i wskazana jest dla osób doświadczających kryzysu spowodowanego wydarzeniami tj.: utrata osoby bliskiej, choroba, utrata pracy, rozpad związku, samotność. Zalecana jest również dla osób chcących podjąć ważną dla siebie decyzję, przyjrzeć się konkretnej sytuacji w swoim życiu, znaleźć sposób poradzenia sobie z nią.