Tę formę pomocy kieruję do młodych osób przeżywających lęk, niepewność, mających trudności w nawiązywaniu zadowalających relacji rówieśniczych oraz zmagających się z depresją młodzieńczą, zaburzeniami odżywiania, czy zaburzeniami zachowania mającymi związek z przyjmowaniem i uzależnieniem od substancji psychoaktywnych.

Różnego rodzaju trudności emocjonalne młodych ludzi, niewłaściwe sposoby radzenia sobie ze stresem i przeżywanymi konfliktami wewnętrznymi dzięki odpowiedniemu wsparciu mogą ulec zmianie i przekształceniu w adaptacyjne formy zachowania, umożliwiając lepsze rozeznanie przeżywanych stanów emocjonalnych, tworzenie i utrzymywanie satysfakcjonujących relacji z innymi.