Jest metodą leczenia, formą profesjonalnej pomocy adresowaną do osób doznających cierpienia, dyskomfortu, frustracji z powodu różnego rodzaju trudności natury psychicznej.

Łączy w sobie metody pracy terapeutycznej pochodzące z różnych kierunków, m.in. z nurtu systemowego, psychodynamicznego, terapii poznawczo-behawioralnej, terapii ericksonowskiej, Gestalt, a także pracy z ciałem, mindfulness.

Psychoterapia integratywna jest procesem prowadzącym do lepszego samopoczucia, nabycia umiejętności radzenia sobie z napięciem wewnętrznym. Wspiera dążenia do odnalezienia spokoju i radości w życiu. Powoduje widoczną poprawę w codziennym funkcjonowaniu i wzrost jakości życia poprzez dochodzenie do źródeł trudności, powtarzających się schematów i nieadaptacyjnych zachowań. Pomaga w zawieraniu, podtrzymywaniu dobrych relacji z innymi, budowaniu szczęśliwych związków, opartych na miłości, wzajemnym szacunku.