Psychoterapia jako forma pomocy

Psychoterapia indywidualna

To metoda leczenia, forma profesjonalnej pomocy osobie cierpiącej z powodu różnego rodzaju trudności natury psychicznej. W trakcie, której terapeuta towarzyszy jej w poznawaniu swojego wewnętrznego świata, w dochodzeniu do źródeł trudności mających miejsce w jej życiu, powtarzających się schematów i nieadaptacyjnych zachowań, nie sprzyjających budowaniu oraz podtrzymywaniu dobrych  relacji z innymi, stanowiących źródło dyskomfortu i frustracji.

Celem psychoterapii jest zmniejszanie objawów powodujących cierpienie psychiczne lub ich całkowite wyeliminowanie poprzez wprowadzenie zmian w sposobie przeżywania, spostrzegania i myślenia o sobie i świecie przez zgłaszającą się osobę.

Pierwsze spotkania mają formę konsultacji (1-3 spotkania) a rolą psychoterapeuty jest wsparcie osoby w określeniu obszaru trudności celem zaplanowania najlepszej formy pomocy pozwalającej na ich skuteczne rozwiązanie. Co wiąże się z uzgodnieniem kontraktu terapeutycznego, określającego ilości spotkań, ich częstotliwości, koszt oraz zasady odwoływania sesji.

Z uwagi na potrzeby i możliwości osoby psychoterapeuta może zaproponować:

  • terapię krótkoterminową (od 6 do 12 spotkań), w rezultacie której zarówno psychoterapeuta jak i osoba będą dążyć do rozwiązania zgłaszanych trudności.
  • terapię długoterminową (od kilku miesięcy do dwóch – trzech lat) będąca dłuższym procesem w trakcie którego psychoterapeuta koncentruje się na poszerzeniu samoświadomości osoby co do obszaru zgłaszanych przez nią trudności, która to doświadcza zmiany i pracuje nad rozwojem osobistym.

Psychoterapia indywidualna to proces prowadzący do lepszego samopoczucia, nabycia umiejętności radzenia sobie ze stresem, odnalezienie spokoju i radości w życiu, powodujący widoczną poprawę w codziennym funkcjonowaniu i wzrost jakości życia.

Może z niej skorzystać każda osoba wyrażająca chęć zmiany w życiu. Wizyty umawiane są po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym lub mailowym. Sesja terapeutyczna trwa 50 min. i odbywa się w ustalonych terminach.

Zakończenie terapii następuje w momencie gdy osoba uzna, że wyznaczone cele zostały osiągnięte, zadania zrealizowane a problemy rozwiązane.