Podejmuję współpracę z osobami fizycznymi,  instytucjami i organizacjami pozarządowymi dzieląc się  i wymieniając wiedzę obejmującą zagadnienia związane z problematyką pomocy psychologicznej i zdrowia psychicznego.

Dotychczasowa współpraca

  • Towarzystwo Ziemi Mszańskiej

Prowadzenie wykładów dla słuchaczy Zagórzańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku pn. „Co wiemy o depresji?- w trosce o zdrowie psychiczne seniorów” i „Recepta na dobrą pamięć”.

  • Niepubliczna Szkoła Policealna GLOKER Kraków

Prowadzenie wykładów w ramach przedmiotu pn: Kompetencje personalne i społeczne (KPS)

Podmioty zainteresowane współpracą zapraszam do kontaktu telefonicznego pod numerem 505 352 015 lub proszę o przesłanie oferty poprzez formularz kontaktowy.