Konsultacja a psychoterapia

Psychoterapia ma postać cyklu systematycznych spotkań psychoterapeuty z klientem, odbywających się przynajmniej raz w tygodniu, w trakcie których omawiany jest obszar trudności doświadczanych przez klienta. Terapeuta informuje klienta o sposobie pracy
i przebiegu sesji terapeutycznych. Wzajemna relacja oparta jest na szacunku, zaufaniu,  akceptacji i otwartości.

Pierwsze spotkania mają formę konsultacji (1-3 spotkania) a rolą psychoterapeuty jest wsparcie klienta w określeniu obszaru trudności celem zaplanowania najlepszej formy pomocy pozwalającej na ich skuteczne rozwiązanie. Co wiąże się z uzgodnieniem kontraktu terapeutycznego, określającego ilości spotkań, ich częstotliwości, koszt oraz zasady odwoływania sesji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *