Konsultacja a psychoterapia

Psychoterapia ma postać cyklu systematycznych spotkań psychoterapeuty z klientem, odbywających się przynajmniej raz w tygodniu, w trakcie których omawiany jest obszar trudności doświadczanych przez klienta. Terapeuta informuje klienta o sposobie …